Especializarse en probas e medicións de enerxía eléctrica